HOME CONTACTO
 
Cursos Universitarios
Novedades
Patologías Urológicas
 
Casos Clínicos
Trabajos Científicos publicados
Videos
Calculadora PSA Doubling Time
 
 
 
Dislocación testicular
Ver Caso
Transformación de teratoma en RABDOMIOSARCOMA.
Ver Caso
Varicocele derecho, secundario a un tumor renal.
Ver Caso
Focal TURP Therapy for Prostate Cancer
Ver Caso
Urinary Incontinence and Urosepsis due to Forgotten Ureteral Stent
Ver Caso
Adenocarcinoma renal papilar bilateral
Ver Caso
 
 
 
Hospital de Clínicas
Instituto Roffo
Instituto Lanari
:: CURSOS UNIVERSITARIOS
ADMINISTRADOR
Dr. Diego Martín Barreiro
Mail: diegomartinbarreiro@hotmail.com